23-462 Geilo-Odda
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 991
Adresse: Tide Buss AS Tlf. Straumsfjellvegen 2, fax: 05505

* * * ** * *** * * * *** ** * * *  
24/11 14-29/3 15 Mandag-Fredag

Maurset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725 . . .  
Garen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 . . .  
Liset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730 . . .  
Fossli v.kr. . . . . . . . . . 0755 . . . 0755 . . . . . . . . . 1445 . . . . . . 1730 . . .  
Høl . . . . . . . . . 0755 . . . 0755 . . . . . . . . . 1445 . . . . . . 1731 . . .  
Fossatromme . . . . . . . . . 0756 . . . 0756 . . . . . . . . . 1446 . . . . . . 1732 . . .  
Måbøvatnet . . . . . . . . . 0802 . . . 0802 . . . . . . . . . 1452 . . . . . . 1739 . . .  
Måbø . . . . . . . . . 0804 . . . 0804 . . . . . . . . . 1454 . . . . . . 1742 . . .  
Øvre Eidfjord 0605 0715 . . . 0810 . . . 0810 0935 1140 1310 1500 1500 1605 1750 . . .  
Krossen | | . . . | . . . 0811 | | | | | | | . . .  
Bjødnatunvegen | | . . . | . . . 0815 | | | | | | | . . .  
Hagavegen 0606 0716 . . . 0811 . . . 0817 0936 1141 1311 1501 1501 1606 1751 . . .  
Kvamsdal 0613 0723 . . . 0818 . . . 0823 0943 1148 1318 1508 1508 1613 1758 . . .  
Eidfjord sentrum 0615 0725 . . . 0820 0825 0825 0945 1150 1320 1510 1510 1615 1800 2225  
Erdal 0620 0730 . . . . . . 0830 . . . 0950 1155 1325 1515 1515 1620 1805 2230  
Teigen 0626 0736 . . . . . . 0836 . . . 0956 1201 1331 1521 1521 1626 1811 2236  
Brimnes ytre 0629 0739 . . . . . . 0839 . . . 0959 1204 1334 1524 1524 1629 1814 2239  
Indre Bu 0629 0739 . . . . . . 0839 . . . 0959 1204 1334 1524 1524 1629 1814 2239  
Bu terminal 0630 0740 0745 . . . 0840 . . . 1000 1205 1335 1525 1525 1630 1815 2240  
Bjotveit indre . . . . . . 0749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Årsnes . . . . . . 0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ringøy . . . . . . 0751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ulsnes . . . . . . 0755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tveisme . . . . . . 0755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tangskjer . . . . . . 0757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gjelet . . . . . . 0758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kinsarvik kai . . . . . . 0805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kinsarvik kai . . . . . . 0805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salthella . . . . . . 0809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ystanes . . . . . . 0812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midnes . . . . . . 0813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Instanes . . . . . . 0813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Urheim . . . . . . 0814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lutro nord . . . . . . 0818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lutro nord . . . . . . 0818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lutro sør . . . . . . 0818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Helleland . . . . . . 0822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lofthus ytre . . . . . . 0824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lofthus . . . . . . 0825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lofthus . . . . . . 0825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ullensvang krk. . . . . . . 0827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Klokkargarden . . . . . . 0827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Selsvik (Ullensvang) . . . . . . 0832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Børve . . . . . . 0833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stor . . . . . . 0835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sandstå . . . . . . 0836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sekse . . . . . . 0837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Skutenes . . . . . . 0837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sekseflaten . . . . . . 0839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hovland . . . . . . 0840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Segelgjerd . . . . . . 0841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kvalnes . . . . . . 0841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tunstå . . . . . . 0843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Espe . . . . . . 0843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fresvik . . . . . . 0845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Skjeldvik . . . . . . 0848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Teigen . . . . . . 0849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ori . . . . . . 0851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stana . . . . . . 0851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyssedal rb.st. . . . . . . 0855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindenes . . . . . . 0858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odda busst. . . . . . . 0905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lørdag

Maurset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossli v.kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Høl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossatromme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Måbøvatnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Måbø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øvre Eidfjord 0815 0935 1140 1310 1500 1605 1750
Krossen | | | | | | |
Bjødnatunvegen | | | | | | |
Hagavegen 0816 0936 1141 1311 1501 1606 1751
Kvamsdal 0823 0943 1148 1318 1508 1613 1758
Eidfjord sentrum 0825 0945 1150 1320 1510 1615 1800
Erdal 0830 0950 1155 1325 1515 1620 1805
Teigen 0836 0956 1201 1331 1521 1626 1811
Brimnes ytre 0839 0959 1204 1334 1524 1629 1814
Indre Bu 0839 0959 1204 1334 1524 1629 1814
Bu terminal 0840 1000 1205 1335 1525 1630 1815
Bjotveit indre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Årsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tveisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tangskjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinsarvik kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinsarvik kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salthella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ystanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lutro nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lutro nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lutro sør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helleland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lofthus ytre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lofthus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lofthus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ullensvang krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokkargarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selsvik (Ullensvang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandstå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skutenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekseflaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segelgjerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunstå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjeldvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyssedal rb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lindenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odda busst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søndag

Maurset . . . . . . . . . . . . 1725 . . .
Garen . . . . . . . . . . . . 1728 . . .
Liset . . . . . . . . . . . . 1730 . . .
Fossli v.kr. . . . . . . . . . . . . 1730 . . .
Høl . . . . . . . . . . . . 1731 . . .
Fossatromme . . . . . . . . . . . . 1732 . . .
Måbøvatnet . . . . . . . . . . . . 1739 . . .
Måbø . . . . . . . . . . . . 1742 . . .
Øvre Eidfjord 0815 0935 1310 1500 1750 . . .
Krossen | | | | | . . .
Bjødnatunvegen | | | | | . . .
Hagavegen 0816 0936 1311 1501 1751 . . .
Kvamsdal 0823 0943 1318 1508 1758 . . .
Eidfjord sentrum 0825 0945 1320 1510 1800 2225
Erdal 0830 0950 1325 1515 1805 2230
Teigen 0836 0956 1331 1521 1811 2236
Brimnes ytre 0839 0959 1334 1524 1814 2239
Indre Bu 0839 0959 1334 1524 1814 2239
Bu terminal 0840 1000 1335 1525 1815 2240
Bjotveit indre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Årsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringøy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tveisme . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tangskjer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjelet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinsarvik kai . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinsarvik kai . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salthella . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ystanes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instanes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urheim . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lutro nord . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lutro nord . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lutro sør . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helleland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lofthus ytre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lofthus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lofthus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ullensvang krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokkargarden . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selsvik (Ullensvang) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børve . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandstå . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skutenes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekseflaten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segelgjerd . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunstå . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fresvik . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjeldvik . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teigen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ori . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyssedal rb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lindenes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odda busst. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Ikke 24/12-26/12 14. Ikke 1/1 15. ** Bare 22/12-23/12 14. Bare 29/12-30/12 14. Bare 2/1 15. Bare 16/2-20/2 15. *** Ikke 22/12-30/12 14. Ikke 1/1-2/1 15. Ikke 16/2-20/2 15.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag