NX 8 Nøtterøy-Tønsberg-Oslo
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell
Adresse: Nettbuss Express AS Tlf. 05070
>

 Mandag-Fredag

* ** *** **** A **** **                
16/11 15-15/1 16  Fr To   To   Fr                

Oslo Bussterminal 1015 1500 1500 1515 1700 1930 2100                
Filipstadveien 1025p | | | | | |                
Sjølyst 1028p 1513p 1513p 1528p 1713p 1943p 2113p                
Lysaker jb.st. 1031p 1516p 1516p 1533p 1716p 1946p 2116p                
Kronlia 1119 1604 1604 1624 1804 2034 2204                
Barkost øst 1122 1607 1607 1627 1807 2037 2207                
Svinevold 1127 1612 1612 1632 1812 2042 2212                
Fossan 1130 1615 1615 1635 1815 2045 2215                
Revetal 1134 1619 1619 1639 1819 2049 2219                
Sem kirke 1150a 1635a 1635a 1655a 1835a 2105a 2235a                
Kjelle 1151a 1636a 1636a 1656a 1836a 2106a 2236a                
Tønsberg stasjon 1153a 1638a 1638a 1658a 1838a 2108a 2238                
Teiehøyden 1158a 1643a 1643a 1703a 1843a 2113a . . .                
Borgheim 1202 1647a 1647 1707 1847 2117 . . .                
Kjøbmannskjær syd . . . 1658a . . . . . . . . . . . . . . .                
Sundene . . . 1658a . . . . . . . . . . . . . . .                
Grimestad . . . 1704a . . . . . . . . . . . . . . .                
Tjøme sentrum Østveien . . . 1708 . . . . . . . . . . . . . . .                

Lørdag

Oslo Bussterminal 1015 1500 2000
Filipstadveien 1025p | |
Sjølyst 1028p 1513p 2013p
Lysaker jb.st. 1031p 1516p 2016p
Kronlia 1119 1604 2104
Barkost øst 1122 1607 2107
Svinevold 1127 1612 2112
Fossan 1130 1615 2115
Revetal 1134 1619 2119
Sem kirke 1150a 1635a 2135a
Kjelle 1151a 1636a 2136a
Tønsberg stasjon 1153a 1638a 2138a
Teiehøyden 1158a 1643a 2143a
Borgheim 1202 1647 2147
Kjøbmannskjær syd . . . . . . . . .
Sundene . . . . . . . . .
Grimestad . . . . . . . . .
Tjøme sentrum Østveien . . . . . . . . .

Søndag

Oslo Bussterminal 1015 1500 2100
Filipstadveien 1025p | |
Sjølyst 1028p 1513p 2113p
Lysaker jb.st. 1031p 1516p 2116p
Kronlia 1119 1604 2204
Barkost øst 1122 1607 2207
Svinevold 1127 1612 2212
Fossan 1130 1615 2215
Revetal 1134 1619 2219
Sem kirke 1150a 1635a 2235a
Kjelle 1151a 1636a 2236a
Tønsberg stasjon 1153a 1638a 2238
Teiehøyden 1158a 1643a . . .
Borgheim 1202 1647a . . .
Kjøbmannskjær syd . . . 1658a . . .
Sundene . . . 1658a . . .
Grimestad . . . 1704a . . .
Tjøme sentrum Østveien . . . 1708 . . .

* Ikke 25/12 15. ** Bare 1/1 16. *** Bare 24/12-31/12 15. **** Ikke 24/12-25/12 15. Ikke 31/12 15-1/1 16. A Bare 31/12 15. B Bare 24/12 15. Bare 31/12 15-1/1 16. a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag