8 Nøtterud-Tønsberg-Kopstadkrysset-Oslo
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell
Adresse: Nettbuss Drammen avd. Notodden Tlf. 35 02 60 00
>

 Mandag-Fredag

* * * * * * * *              
28/5-16/23-222 15              Fr              

Borgheim 0530 0645 0940 1245 1345 1730 1830 2130              
Teiehøyden 0535bp 0650bp 0945bp 1250bp 1350bp 1735bp 1835bp 2135bp              
Tønsberg stasjon 0545bp 0700bp 0955bp 1300bp 1400bp 1745bp 1845bp 2145bp              

* * * * * *
Lørdag

Borgheim 0815 0945 1300 1500 1800 2130
Teiehøyden 0820bp 0950bp 1305bp 1505bp 1805bp 2135bp
Tønsberg stasjon 0830bp 1000bp 1315bp 1515bp 1815bp 2145bp

* * * * *
Søndag

Borgheim 0815 1245 1445 1800 2000
Teiehøyden 0820bp 1250bp 1450bp 1805bp 2005bp
Tønsberg stasjon 0830bp 1300bp 1500bp 1815bp 2015bp

* Bus4You Linje 8. a. Bare for avstigning. b. kun påstigning. c. kun avstigning. p. Bare for påstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag