23-222 Nøtterud-Tønsberg-Kopstadkrysset-Oslo
Klikk her for returtabell>


Klikk her for komprimert tabell

Lokalrute 8
Adresse: Nettbuss Drammen avd. Notodden Tlf. 35 02 60 00
>

 Mandag-Fredag

* * * * * * * *              
29/7-16/8 15              Fr              

Borgheim 0530 0645 0940 1245 1345 1730 1830 2130              
Elgestad 0530bp 0645bp 0940bp 1245bp 1345bp 1730bp 1830bp 2130bp              
Herstad 0530bp 0645bp 0940bp 1245bp 1345bp 1730bp 1830bp 2130bp              
Kjærnåsvn 0531bp 0646bp 0941bp 1246bp 1346bp 1731bp 1831bp 2131bp              
Astoria 0532bp 0647bp 0942bp 1247bp 1347bp 1732bp 1832bp 2132bp              
Kolberg 0533bp 0648bp 0943bp 1248bp 1348bp 1733bp 1833bp 2133bp              
Grindløkka 0534bp 0649bp 0944bp 1249bp 1349bp 1734bp 1834bp 2134bp              
Teiehøyden 0535bp 0650bp 0945bp 1250bp 1350bp 1735bp 1835bp 2135bp              
Teie v.kr. 0535bp 0650bp 0945bp 1250bp 1350bp 1735bp 1835bp 2135bp              
Kanalen 0536bp 0651bp 0946bp 1251bp 1351bp 1736bp 1836bp 2136bp              
Fylkeshuset 0537bp 0652bp 0947bp 1252bp 1352bp 1737bp 1837bp 2137bp              
Tønsberg stasjon 0545bp 0700bp 0955bp 1300bp 1400bp 1745bp 1845bp 2145bp              
Farmandsveien 0545bp 0700bp 0955bp 1300bp 1400bp 1745bp 1845bp 2145bp              
Kjelle 0546bp 0701bp 0956bp 1301bp 1401bp 1746bp 1846bp 2146bp              
Kopstadkrysset ekspressbuss 0602 0717 1012 1317 1417 1802 1902 2202              
Høvik kirke 0654ca 0809ca 1104ca 1409ca 1509ca 1854ca 1954ca 2254ca              
Strand 0654ca 0809ca 1104ca 1409ca 1509ca 1854ca 1954ca 2254ca              
Kveldsroveien 0655ca 0810ca 1105ca 1410ca 1510ca 1855ca 1955ca 2255ca              
Oksenøyveien 0656ca 0811ca 1106ca 1411ca 1511ca 1856ca 1956ca 2256ca              
Fornebuveien 0658ca 0813ca 1107ca 1412ca 1513ca 1857ca 1957ca 2257ca              
Lysaker jb.st. 0703ca 0818ca 1108ca 1413ca 1518ca 1858ca 1958ca 2258ca              
Vækerø 0703ca 0818ca 1108ca 1413ca 1518ca 1858ca 1958ca 2258ca              
Maritim 0704ca 0819ca 1109ca 1414ca 1519ca 1859ca 1959ca 2259ca              
Sjølyst 0706ca 0821ca 1111ca 1416ca 1521ca 1901ca 2001ca 2301ca              
Filipstadveien 0707ca 0822ca 1112ca 1417ca 1522ca 1902ca 2002ca 2302ca              
Vika 0709ca 0824ca 1114ca 1419ca 1524ca 1904ca 2004ca 2304ca              
Dokkveien 0711ca 0826ca 1116ca 1421ca 1526ca 1906ca 2006ca 2306ca              
Oslo Bussterminal 0720 0835 1125 1430 1535 1915 2015 2315              

* * * * * *
Lørdag

Borgheim 0815 0945 1300 1500 1800 2130
Elgestad 0815bp 0945bp 1300bp 1500bp 1800bp 2130bp
Herstad 0815bp 0945bp 1300bp 1500bp 1800bp 2130bp
Kjærnåsvn 0816bp 0946bp 1301bp 1501bp 1801bp 2131bp
Astoria 0817bp 0947bp 1302bp 1502bp 1802bp 2132bp
Kolberg 0818bp 0948bp 1303bp 1503bp 1803bp 2133bp
Grindløkka 0819bp 0949bp 1304bp 1504bp 1804bp 2134bp
Teiehøyden 0820bp 0950bp 1305bp 1505bp 1805bp 2135bp
Teie v.kr. 0820bp 0950bp 1305bp 1505bp 1805bp 2135bp
Kanalen 0821bp 0951bp 1306bp 1506bp 1806bp 2136bp
Fylkeshuset 0822bp 0952bp 1307bp 1507bp 1807bp 2137bp
Tønsberg stasjon 0830bp 1000bp 1315bp 1515bp 1815bp 2145bp
Farmandsveien 0830bp 1000bp 1315bp 1515bp 1815bp 2145bp
Kjelle 0831bp 1001bp 1316bp 1516bp 1816bp 2146bp
Kopstadkrysset ekspressbuss 0847 1017 1332 1532 1832 2202
Høvik kirke 0939ca 1109ca 1424ca 1624ca 1924ca 2254ca
Strand 0939ca 1109ca 1424ca 1624ca 1924ca 2254ca
Kveldsroveien 0940ca 1110ca 1425ca 1625ca 1925ca 2255ca
Oksenøyveien 0941ca 1111ca 1426ca 1626ca 1926ca 2256ca
Fornebuveien 0942ca 1112ca 1427ca 1627ca 1927ca 2257ca
Lysaker jb.st. 0943ca 1113ca 1428ca 1628ca 1928ca 2258ca
Vækerø 0943ca 1113ca 1428ca 1628ca 1928ca 2258ca
Maritim 0944ca 1114ca 1429ca 1629ca 1929ca 2259ca
Sjølyst 0946ca 1116ca 1431ca 1631ca 1931ca 2301ca
Filipstadveien 0947ca 1117ca 1432ca 1632ca 1932ca 2302ca
Vika 0949ca 1119ca 1434ca 1634ca 1934ca 2304ca
Dokkveien 0951ca 1121ca 1436ca 1636ca 1936ca 2306ca
Oslo Bussterminal 1000 1130 1445 1645 1945 2315

* * * * *
Søndag

Borgheim 0815 1245 1445 1800 2000
Elgestad 0815bp 1245bp 1445bp 1800bp 2000bp
Herstad 0815bp 1245bp 1445bp 1800bp 2000bp
Kjærnåsvn 0816bp 1246bp 1446bp 1801bp 2001bp
Astoria 0817bp 1247bp 1447bp 1802bp 2002bp
Kolberg 0818bp 1248bp 1448bp 1803bp 2003bp
Grindløkka 0819bp 1249bp 1449bp 1804bp 2004bp
Teiehøyden 0820bp 1250bp 1450bp 1805bp 2005bp
Teie v.kr. 0820bp 1250bp 1450bp 1805bp 2005bp
Kanalen 0821bp 1251bp 1451bp 1806bp 2006bp
Fylkeshuset 0822bp 1252bp 1452bp 1807bp 2007bp
Tønsberg stasjon 0830bp 1300bp 1500bp 1815bp 2015bp
Farmandsveien 0830bp 1300bp 1500bp 1815bp 2015bp
Kjelle 0831bp 1301bp 1501bp 1816bp 2016bp
Kopstadkrysset ekspressbuss 0847 1317 1517 1832 2032
Høvik kirke 0939 1409 1609 1924 2124
Strand 0939ca 1409ca 1609ca 1924ca 2124ca
Kveldsroveien 0940ca 1410ca 1610ca 1925ca 2125ca
Oksenøyveien 0941ca 1411ca 1611ca 1926ca 2126ca
Fornebuveien 0942ca 1412ca 1612ca 1927ca 2127ca
Lysaker jb.st. 0943ca 1413ca 1613ca 1928ca 2128ca
Vækerø 0943ca 1413ca 1613ca 1928ca 2128ca
Maritim 0944ca 1414ca 1614ca 1929ca 2129ca
Sjølyst 0946ca 1416ca 1616ca 1931ca 2131ca
Filipstadveien 0947ca 1417ca 1617ca 1932ca 2132ca
Vika 0949ca 1419ca 1619ca 1934ca 2134ca
Dokkveien 0951ca 1421ca 1621ca 1936ca 2136ca
Oslo Bussterminal 1000 1430 1630 1945 2145

* Bus4You Linje 8. a. Bare for avstigning. b. kun påstigning. c. kun avstigning. p. Bare for påstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag