23-222 Nøtterud-Tønsberg-Kopstadkrysset-Oslo
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell

Lokalrute 8
Adresse: Nettbuss Drammen avd. Notodden Tlf. 35 02 60 00
>

 Mandag-Fredag

* * * * * * * *              
1/7-16/8 15              Fr              

Borgheim 0530 0645 0940 1245 1345 1730 1830 2130              
Teiehøyden 0535bp 0650bp 0945bp 1250bp 1350bp 1735bp 1835bp 2135bp              
Tønsberg stasjon 0545bp 0700bp 0955bp 1300bp 1400bp 1745bp 1845bp 2145bp              

* * * * * *
Lørdag

Borgheim 0815 0945 1300 1500 1800 2130
Teiehøyden 0820bp 0950bp 1305bp 1505bp 1805bp 2135bp
Tønsberg stasjon 0830bp 1000bp 1315bp 1515bp 1815bp 2145bp

* * * * *
Søndag

Borgheim 0815 1245 1445 1800 2000
Teiehøyden 0820bp 1250bp 1450bp 1805bp 2005bp
Tønsberg stasjon 0830bp 1300bp 1500bp 1815bp 2015bp

* Bus4You Linje 8. a. Bare for avstigning. b. kun påstigning. c. kun avstigning. p. Bare for påstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag