23-462 Geilo-Odda
Klikk her for turtabell>

Lokalrute 991
Adresse: Tide Buss AS Tlf. 05505

30/6-16/23-462 15 Mandag-Fredag

Bu terminal 0840 1000 1205 1340 1340 1525 1635 1825 2150 2250          
Bu indre 0841 1001 1206 1341 1341 1526 1636 1826 2151 2251          
Brimnes ytre 0841 1001 1206 1341 1341 1526 1636 1826 2151 2251          
Teigen 0844 1004 1209 1344 1344 1529 1639 1829 2154 2254          
Erdal 0850 1010 1215 1350 1350 1535 1645 1835 2200 2300          
Eidfjord sentrum 0855 1015 1220 1355 1355 1540 1650 1840 2205 2305          
Kvamsdal 0857 1017 1222 . . . 1357 1542 1652 1842 . . . 2307          
Hagavegen 0904 1024 1229 . . . 1404 1549 1659 1849 . . . 2314          
Øvre Eidfjord 0905 1025 1230 . . . 1405 1550 1700 1850 . . . 2315          
Tveito 0908 . . . . . . . . . 1408 . . . 1703 . . . . . . . . .          
Måbø snuplass 0909 . . . . . . . . . 1409 . . . 1704 . . . . . . . . .          
Måbø 0909 . . . . . . . . . 1409 . . . 1704 . . . . . . . . .          
Fossatromme 0914 . . . . . . . . . 1414 . . . 1709 . . . . . . . . .          
Høl 0915 . . . . . . . . . 1415 . . . 1710 . . . . . . . . .          
Fossli kryss 0915 . . . . . . . . . 1415 . . . 1710 . . . . . . . . .          
Liset 0915 . . . . . . . . . 1415 . . . 1710 . . . . . . . . .          
Garen 0919 . . . . . . . . . 1419 . . . 1714 . . . . . . . . .          
Maurset 0925 . . . . . . . . . 1425 . . . 1720 . . . . . . . . .          
Sysendammen 0928 . . . . . . . . . 1428 . . . . . . . . . . . . . . .          
Krossdalen 0932 . . . . . . . . . 1432 . . . . . . . . . . . . . . .          
Dyranut 0935 . . . . . . . . . 1435 . . . . . . . . . . . . . . .          
Tråastølen 0937 . . . . . . . . . 1437 . . . . . . . . . . . . . . .          
Skiftesjøen 0946 . . . . . . . . . 1446 . . . . . . . . . . . . . . .          
Skulevika 0950 . . . . . . . . . 1450 . . . . . . . . . . . . . . .          
Halne 1000 . . . . . . . . . 1500 . . . . . . . . . . . . . . .          
Fagerheim 1007 . . . . . . . . . 1507 . . . . . . . . . . . . . . .          
Lægreidstølen 1011 . . . . . . . . . 1511 . . . . . . . . . . . . . . .          
Haugastøl Turistsenter 1020 . . . . . . . . . 1520 . . . . . . . . . . . . . . .          
Karistøl 1023 . . . . . . . . . 1523 . . . . . . . . . . . . . . .          
Guristøl 1024 . . . . . . . . . 1524 . . . . . . . . . . . . . . .          
Ustaoset 1030 . . . . . . . . . 1530 . . . . . . . . . . . . . . .          
Ustaoset Fjellstue 1033 . . . . . . . . . 1533 . . . . . . . . . . . . . . .          
Rennedalen 1034 . . . . . . . . . 1534 . . . . . . . . . . . . . . .          
Tyskersvingen 1038 . . . . . . . . . 1538 . . . . . . . . . . . . . . .          
Slåtto 1038 . . . . . . . . . 1538 . . . . . . . . . . . . . . .          
Tuftelia 1039 . . . . . . . . . 1539 . . . . . . . . . . . . . . .          
Sekshus 1040 . . . . . . . . . 1540 . . . . . . . . . . . . . . .          
Gullstein 1041 . . . . . . . . . 1541 . . . . . . . . . . . . . . .          
Fossgard 1042 . . . . . . . . . 1542 . . . . . . . . . . . . . . .          
Geilo stasjon 1045 . . . . . . . . . 1545 . . . . . . . . . . . . . . .          

Lørdag

Bu terminal 0840 1000 1205 1340 1525 1635 1825
Bu indre 0841 1001 1206 1342 1526 1636 1826
Brimnes ytre 0841 1001 1206 1343 1526 1636 1826
Teigen 0844 1004 1209 1348 1529 1639 1829
Erdal 0850 1010 1215 1359 1535 1645 1835
Eidfjord sentrum 0855 1015 1220 1410 1540 1650 1840
Kvamsdal 0857 1017 1222 1412 1542 1652 1842
Hagavegen 0904 1024 1229 1419 1549 1659 1849
Øvre Eidfjord 0905 1025 1230 1420 1550 1700 1850
Tveito 0908 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Måbø snuplass 0909 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Måbø 0909 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossatromme 0914 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Høl 0915 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossli kryss 0915 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liset 0915 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garen 0919 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maurset 0925 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sysendammen 0928 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krossdalen 0932 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyranut 0935 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tråastølen 0937 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skiftesjøen 0946 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skulevika 0950 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halne 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fagerheim 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lægreidstølen 1011 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haugastøl Turistsenter 1020 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karistøl 1023 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guristøl 1024 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustaoset 1030 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustaoset Fjellstue 1033 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rennedalen 1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyskersvingen 1038 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slåtto 1038 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuftelia 1039 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekshus 1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gullstein 1041 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossgard 1042 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geilo stasjon 1045 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søndag

Bu terminal 0840 1000 1340 . . . 1825 2150 2250
Bu indre 0841 1001 1341 . . . 1826 2151 2251
Brimnes ytre 0841 1001 1341 . . . 1826 2151 2251
Teigen 0844 1004 1344 . . . 1829 2154 2254
Erdal 0850 1010 1350 . . . 1835 2200 2300
Eidfjord sentrum 0855 1015 1355 1650 1840 2205 2305
Kvamsdal 0857 1017 1357 1652 1842 . . . 2307
Hagavegen 0904 1024 1404 1659 1849 . . . 2314
Øvre Eidfjord 0905 1025 1405 1700 1850 . . . 2315
Tveito 0908 . . . 1408 1703 . . . . . . . . .
Måbø snuplass 0909 . . . 1409 1704 . . . . . . . . .
Måbø 0909 . . . 1409 1704 . . . . . . . . .
Fossatromme 0914 . . . 1414 1709 . . . . . . . . .
Høl 0915 . . . 1415 1710 . . . . . . . . .
Fossli kryss 0915 . . . 1415 1710 . . . . . . . . .
Liset 0915 . . . 1415 1710 . . . . . . . . .
Garen 0919 . . . 1419 1714 . . . . . . . . .
Maurset 0925 . . . 1425 1720 . . . . . . . . .
Sysendammen 0928 . . . 1428 . . . . . . . . . . . .
Krossdalen 0932 . . . 1432 . . . . . . . . . . . .
Dyranut 0935 . . . 1435 . . . . . . . . . . . .
Tråastølen 0937 . . . 1437 . . . . . . . . . . . .
Skiftesjøen 0946 . . . 1446 . . . . . . . . . . . .
Skulevika 0950 . . . 1450 . . . . . . . . . . . .
Halne 1000 . . . 1500 . . . . . . . . . . . .
Fagerheim 1007 . . . 1507 . . . . . . . . . . . .
Lægreidstølen 1011 . . . 1511 . . . . . . . . . . . .
Haugastøl Turistsenter 1020 . . . 1520 . . . . . . . . . . . .
Karistøl 1023 . . . 1523 . . . . . . . . . . . .
Guristøl 1024 . . . 1524 . . . . . . . . . . . .
Ustaoset 1030 . . . 1530 . . . . . . . . . . . .
Ustaoset Fjellstue 1033 . . . 1533 . . . . . . . . . . . .
Rennedalen 1034 . . . 1534 . . . . . . . . . . . .
Tyskersvingen 1038 . . . 1538 . . . . . . . . . . . .
Slåtto 1038 . . . 1538 . . . . . . . . . . . .
Tuftelia 1039 . . . 1539 . . . . . . . . . . . .
Sekshus 1040 . . . 1540 . . . . . . . . . . . .
Gullstein 1041 . . . 1541 . . . . . . . . . . . .
Fossgard 1042 . . . 1542 . . . . . . . . . . . .
Geilo stasjon 1045 . . . 1545 . . . . . . . . . . . .
I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag